Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek

(hatályos: 2018. május 25-től)

Jelen ÁSZF tartalmazza a ShopRenter.hu Kft. (posta cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129., 24201243-2-09), a továbbiakban: ShopRenter) által üzemeltetett https://www.webaruhazjogicsomag.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a ShopRenter szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek, ÁSZF, FF).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 

1. Alapadatok

A ShopRenter neve: ShopRenter.hu Kft.

A ShopRenter székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

A ShopRenter elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@shoprenter.hu

Cégjegyzékszáma: 09-09-020636

Adószáma: 23174108-2-09

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Telefonszámai: (+36 1) 234-5011

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-76245.

A szerződés nyelve: magyar

 

2. Felhasználási feltételek hatálya

Jelen felhasználási feltételek a webaruhazjogicsomag.hu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen felhasználási feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

A jelen felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk."), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen felhasználási feltételek 2018. május hó 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

A felhasználási feltételeket ShopRenter módosíthatja.

A módosításokat a ShopRenter azok hatályba lépése előtt 20 (húsz) nappal a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon közzéteszi.

 

3. A webaruhazjogicsomag.hu weboldalon használatára vonatkozó speciális rendelkezések

A Felhasználó, amennyiben belép a webaruhazjogicsomag.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon tartalmának megtekintésére.

A ShopRenter fenntartja a jogot, hogy a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen felhasználási feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

A ShopRenter nem garantálja, hogy a webaruhazjogicsomag.hu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés ShopRenternak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért ShopRenter kizárja felelősséget.

 

4. Szerzői jogok

A ShopRenter fenntart magának minden jogot a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a ShopRenter írásos hozzájárulása nélkül.

A webaruhazjogicsomag.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A ShopRenter fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a ShopRenter szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 Tilos továbbá a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webaruhazjogicsomag.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

A webaruhazjogicsomag.hu név és logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a ShopRenter írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 

5. Vegyes Rendelkezések

A ShopRenter kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben a ShopRenter az felhasználási feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a ShopRenter egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

ShopRenter és a Hirdető vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Hirdető és a ShopRenter a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

II. Különös rendelkezések
 

1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.1.  A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, de azokat külön feltüntetjük.

1.2.  Az oldalon ShopRenter részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

1.3.  Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, ShopRenter teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.
 

2. Rendelés menete

2.1.  A Jogi Csomagokat a Megrendelés form kitöltésével, majd a Megrendelés gomb megnyomásával rendelheti meg.

2.2.  Ezek után az Ön által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, melyben banki átutalás választása esetén tartalmazza az utalandó összeget, és a bankszámlaszámot, ahova utalni kell az összeget.

2.2.  Ezek után az Ön által megadott e-mail címre érkezik egy e-mail, melyben banki átutalás választása esetén tartalmazza az utalandó összeget, és a bankszámlaszámot, ahova utalni kell az összeget.

2.3. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a ShopRenterhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. ShopRenter kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

2.4.  A vételár megérkezése után küldjük Önnek emailben a kért dokumentumokat, illetve személyre szabott szolgáltatás esetén a felvesszük Önnel személyesen a kapcsolatot.

2.5.  Bankkártyás fizetés választása esetén automatikusan átdobja Önt a rendszer a Barion oldalára, ahol elvégezheti a fizetést. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2.6.  Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
 

 3. A megrendelések feldolgozása és teljesítés           

3.1.  A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 17 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. ShopRenter ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

3.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 11 napon belül. Ha ShopRenter és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, ShopRenter Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek ShopRenterhoz való megérkezésétől számított 30 napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

 4. Garancia

4.1.   Ha bármely terméket megrendeli, és alkalmazza a benne találtakat, és ezek után Önt adatvédelmi büntetés éri, úgy a vételárat 100%-osan visszafizetjük.

4.2.   A garanciát akkor tudjuk vállalni, ha Ön okirati, hiteles formában bizonyítja, hogy adatvédelmi ellenőrzés indult Önnél (ellenőrzési jegyzőkönyv másolata), melynek eredményeképp olyan tartalmú határozat született, mely kifejezetten az általunk megküldött/elkészített dokumentumok jogszabályi meg nem felelőségét, és kifejezetten és kizárólagosan emiatt kiszabott adatvédelmi bírság összegét tartalmazza.

 

5. Fogyasztói panaszok

Az alábbi rendelkezések kizárólag fogyasztónak minősülő Ügyfél esetén alkalmazandóak.

5.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Ügyfél a termékkel vagy a ShopRenter tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a ShopRenter 2. pontban feltüntetett elérhetőségein terjesztheti elő.

ShopRenter a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a ShopRenter a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

ShopRenter a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a ShopRenter az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

ShopRenter a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén ShopRenter az elutasítás indokáról tájékoztatja az Ügyfelet.

5.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a ShopRenter és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a ShopRenterval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi testületeknél tehető meg:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4., Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, Fax száma: (76) 501-538, E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu)

Baranya Megyei Békéltető Testület (Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36., Telefonszáma: (72) 507-154, Fax száma: (72) 507-152, E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu)

Békés Megyei Békéltető Testület (Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5., Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775, Fax száma: (66) 324-976, E-mail cím: bmkik@bmkik.hu)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület (Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870, Fax száma: (46) 501-099, E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu)

Budapesti Békéltető Testület (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefonszáma: (1) 488-2131, Fax száma: (1) 488-2186, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Csongrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6., Telefonszáma: (22) 510-310, Fax száma: (22) 510-312, E-mail cím: fmkik@fmkik.hu)

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület (Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a., Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217, Fax száma: (96) 520-218, E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu)

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület (Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., Telefonszáma: (52) 500-749, Fax száma: (52) 500-720, E-mail cím: info@hbkik.hu)

Heves Megyei Békéltető Testület (Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15., Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440., Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék, Fax száma: (36) 323-615, E-mail cím: tunde@hkik.hu)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület (Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8., Telefonszáma: (56) 510-610, Fax száma: (56) 370-005, E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu)

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület (Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36., Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, E-mail cím: kemkik@kemkik.hu)

Nógrád Megyei Békéltető Testület (Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a, Telefonszám: (32) 520-860, Fax száma: (32) 520-862, E-mail cím: nkik@nkik.hu)

Pest Megyei Békéltető Testület (Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240., Telefonszáma: (1)-269-0703, Fax száma: (1)-269-0703, E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu)

Somogy Megyei Békéltető Testület (Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6., Telefonszáma: (82) 501-000, Fax száma: (82) 501-046, E-mail cím: skik@skik.hu)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület (Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2., Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180, Fax száma: (42) 311-750, E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu)

Tolna Megyei Békéltető Testület (Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Telefonszáma: (74) 411-661, Fax száma: (74) 411-456, E-mail cím: kamara@tmkik.hu)

Vas Megyei Békéltető Testület (Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2., Telefonszáma: (94) 312-356, Fax száma: (94) 316-936, E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu)

Veszprém Megyei Békéltető Testület (Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1., Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK), Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma), E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu)

Zala Megyei Békéltető Testület (Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24., Telefonszáma: (92) 550-513, Fax száma: (92) 550-525, E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu)

Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

A korábban hatályos ÁSZF letölthető innen .